torsdag 24 februari 2011

Hur mycket karp bör man sätta ut?

Ofta får jag frågan om hur många karpar man bör sätta ut i en sjö. Detta är en fråga jag ofta brottats med själv och fortfarande sätter det griller i skallen på mig. För att sätta riktlinjer för detta bör man beakta ett antal parametrar (huj så viktig jag lät där) :).
Hur stor är sjön?
Hur sällan kan man tänka sig att få napp utan att lacka ur?
Vilka matkonkurrerande fiskarter finns det i sjön?
Hur ser det ut på predatorfronten i det tilltänkta vattnet?
Vad är det för storlek på fisken?
I en sjö på 10 hektar vill gärna jag veta att det åtminstone finns minst mellan 50-100 levande individer när jag sätter igång att meta efter ca 10 år. För att vara så säker på detta som möjligt skulle jag sätta ut 150 karpar på minst ett kilo styck. Sätter man ut mindre fiskar än detta blir utsättningen väldigt chansartad och risken finns att tuffa vintrar och predatorer går hårt åt beståndet. Man kan alltid chansa och sätta ut 500 eller fler småkarpar och hoppas att dom klarar sig. I vissa fall har det gått bra och man får tom decimera ner antalet i framtiden men risken finns också att sjön är helt karptom när det är dags för fiske.
Har man 50-100 levande individer i sjön som klarar vintrarna kan man i de flesta fall förvänta sig god tillväxt på fisken 1-3 kilo per år beroende på födotillgång. Braxen, sutare, mört och andra vitfiskar i sjön innebär sämre tillväxt för karpen. Gädda, gös, signalkräftor och abborre är bra arter att ha tillsammans med karp om karparna nått storlekar som gör att dom inte kan ätas av dessa predatorer. Predatorerna håller vitfiskbestånden på låga nivåer vilket gör att det finns mer mat till karpen.
Om jag hade tid och kosing till överflöd skulle jag göra så här:
Första året: Decimeringsfiska vitfisk med nät, mjärdar, metspön, not och om det går tömma hela sjön på konkurrerande arter. Spara abborre, gädda, gös och andra eventuella predatorer.
Andra året: Sätta ut ett tjugotal stora 3-5 kg fina spegelkarpar och fjällkarpar i sjön.
Tredje året: Komplettera med ca 100 enkiloskarpar.
Fjärde året: Stödmata med karppellets
Femte året: Testfiska sjön vid ett tiotal tillfällen. Är nappfrekvensen god och jag fångar tjocka karpar som vuxit till vikter över tre kilo och uppåt så är jag på rätt spår och vet att fiskarna inom några år kommer att nå tiokilosvallen. Därefter kan man börja fundera på om man antingen vill ta bort eller sätta ut mer fisk. Är karparna smala klarar inte vattnet av antalet fisk och man får decimera eller behålla vattnet som ett gott självförtroendevatten. Är de tjocka kan man skratta sig till sömns och invänta framtida toppvikter eller sätta ut mer fisk för att få ännu bättre nappfrekvens.

Våren närmar sig city

Som Lundell skanderade säger även jag att det finns hopp. Fågelsång i skogen trots 17 minus igår kväll.
Två par nya åror, lampolja och vekar till oljelamporna i vindskyddet köptes in häromdagen. Så fort det börjar töa drar vi upp och börjar förbereda för säsongen. Som tur var drog vi upp båtarna tidigt i höstas när vintern kom så snabbt. Intresse för att fiska i sjön har visats från flera olika håll.
/Palle